seyed, نویسنده در قدیمی ترین قالیشویی در تهران - صفحه 12 از 12