seyed, نویسنده در قدیمی ترین قالیشویی در تهران - صفحه 4 از 12